De Commissie

In 2004 zijn wij, een groep inwoners van de zogenaamde 4H-dorpen, Hantum, Hantumhúzen, Hantumerútbuorren en Hiaure, op dat moment hadden we nog geen naam, voor het eerst bijeengekomen om te proberen een zogenaamd digitaal archief van foto’s, documenten en verhalen van onze dorpen op te zetten. 

Inwoners is gevraagd om foto’s en ander materiaal in te leveren. Massaal is aan deze vraag gehoor gegeven en al snel ontstond er een aanzienlijke verzameling. En dan blijkt ook dat bij vele mensen in albums of in oude schoenendozen op zolder prachtig historisch fotomateriaal te zitten. 

4h boek cover 234x300

Natuurlijk zaten daar ook de meer bekende oude foto’s bij maar ook vele mooie onbekende foto’s. Op dat moment ontstond bij ons als 4h-mediacommissie, zoals wij onszelf onder het motto “het beestje moet toch een naam hebben” op een gegeven moment hebben genoemd, het idee om een boek uit te brengen met verhalen en foto’s over de vier dorpen. Met gepaste trots konden wij vier jaar later in november 2008 het boek “Oerliz is it heale wurk ... stinnen de oare helte” presenteren.

commissie1

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek “Oerliz is it heale wurk ... stinnen de oare helte” door Mient Hof (rechts) en Jelle Jan de Wilde (midden) van de 4h-mediacommissie aan de schrijver van het voorwoord en oud inwoner van Hantum Doeke Sijens.

Uiteindelijk zijn er maar liefst meer dan 700 exemplaren verkocht! En in het begin van het jaar 2020, maar liefst 12 jaar na de uitgifte van het eerste exemplaar, is het laatste exemplaar verkocht.

Bij het opstellen van het boek hebben we naast vele foto’s en ander materiaal ook gebruik gemaakt van de beide dorpenfilms die door Johan Willem Lambertus Adolfs van onze vier dorpen heeft gemaakt in 1951 en 1965. Deze films zijn op initiatief van de 4H-mediacommissie door het bedrijf Heit & Mem Video te Leeuwarden van het zogenaamd 8 mm formaat gedigitaliseerd en op DVD uitgebracht. 

Omdat het gaat om zogenaamde “stomme” films en het evenmin duidelijk is, wie op de films voorkomen en waar op enig moment wordt gefilmd, is door ons besloten om de films te voorzien van commentaar. Het commentaar is in de zomer van 2009 ingesproken door drie oudere dorpsbewoners, te weten de dames Wytske Mays-Kamstra en Doet Jansma en de heer Abe de Wilde. Op deze manier kregen de films nog meer waarde dan ze tot dan toe al hadden.

Beide films genaamd “Sa wie it doe …… sa is it moai foar no” zijn tegen betaling nog steeds op DVD verkrijgbaar. 

Omdat het belang van een dorpenfilm wel degelijk werd onderkend is in 2008 op initiatief van de 4H-mediacommissie besloten om een dorpenfilm te laten maken door Heit & Mem Video uit Leeuwarden. 

In ruim een week tijd is een rondgang gemaakt door de vier dorpen en zijn opnamen gemaakt van evenementen, verenigingen in actie, en plekjes in onze dorpen. Het resultaat, een ruim 1 uur durende film over het leven en werken in de 4H-dorpen in 2009, is vervolgens in 2009 op DVD uitgebracht onder de titel “Sa is it no…..sa wie it foar letter”

Ook deze DVD is tegen betaling nog steeds verkrijgbaar.

Tussen het eerste boek en de films door waren we ook begonnen met ons eerste doel, te weten het opzetten van een website, waarop foto’s en ander materiaal van en over onze vier dorpen zou worden geplaatst. In eigen beheer is een website gemaakt  Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het “on-line” brengen van de website www.4h-archief.nl op 20 november 2010. De eerste handeling door middel van het indrukken van een knop werd verricht door wethouder Willemsma van de gemeente Dongeradeel.

commissie2

De 4h-mediacommissie na de start van het digitale dorpenarchief op 20 november 2010. Vanaf links: Mient Hof, Jetty Hof, Jelle de Wilde, Durkje Jellema, Kees Dijkstra, Alie van der Heide.

Na het verschijnen van het eerste boek werd ons nog steeds prachtig fotomateriaal en andere documenten aangeboden. En na verloop van tijd begon het bij ons toch weer te kriebelen en na lang wikken en wegen hebben we toen besloten om een tweede boek over de vier dorpen uit te brengen. Omdat we, als 4h-mediacommissie, in november van 2014 exact tien jaar zouden bestaan vonden we dit een mooie gelegenheid om dan het tweede boek met verhalen en foto’s over de 4h-dorpen aan een ieder te kunnen presenteren.

commissie3

De schrijver Mient Hof reikt het eerste boek uit aan Akke Brouwer inwoonster van Hantum en die het voorwoord heeft geschreven. Links Jelle de Wilde van de 4h-mediacommissie.

commissie4

De voorzitter van dorpsbelang Hantumhúzen, de heer Doeke Prins (geheel links), zet de voltallige 4h-mediacommissie in november 2014 in het zonnetje. Vanaf links: Jelle de Wilde, Alie van der Heide, Jetty Hof, Mient Hof, Kees Dijkstra en Durkje Jellema.

commissie5

Na afloop is het in het dorpshuis d’Ald Skoalle te Hantum heel rustig.

Volledig op eigen kracht en eigen middelen is ook het tweede boek met de titel “Neat is foar ivich” over de 4h-dorpen tot stand gekomen. Dit boek is nog steeds verkrijgbaar.

Vervolgens hebben wij onze aandacht met name gericht op het aanvullen van het digitale dorpenarchief. Tot op de dag van vandaag zijn wij nog steeds bezig met het verzamelen van nieuw materiaal om dit uiteindelijk op onze archiefsite voor een ieder toegankelijk te maken. 

Onze huidige activiteiten bestaan daarom vooral uit het verzamelen van nieuw materiaal, het achterhalen van de nodige informatie en het toevoegen van foto’s aan het bestaande fotoarchief. Omdat na 10 jaar de archiefsite verouderd was hebben we in januari 2020 besloten om de site met behulp van het bedrijf MulderMedia te vervangen door de huidige website.

Bekijk hier de reportage van RTV NOF over de nieuwe website: https://youtu.be/R4aqQknMFRM

In de ruim vijftien jaar dat de commissie bestaat is de samenstelling nagenoeg niet veranderd. Omdat Kees Dijkstra na vijftien jaar te kennen heeft gegeven te willen stoppen met het werk voor de 4h-mediacommissie bestond anno 2020 de commissie nog uit 5 commissieleden. 

In juni 2022 is Hendrik van der Heide lid geworden van de commissie. In november 2022 heeft Alie van der Heide na circa 18 jaar de commissie verlaten. Haar plek is ingenomen door de heer Dedde Jan Tilma. De huidige bezetting bestaat uit: Jelle de Wilde, Jetty Hof, Dedde Jan Tilma, Durkje Jellema, Hendrik van der Heide en Mient Hof. 

Op 27 februari 2023 heeft Durkje Jellema de commissie vaarwel gezegd. Haar plek is nog niet ingevuld. Bent u nieuwsgierig geworden naar ons werk of wilt u onze commissie versterken dan kunt u contact met ons opnemen door middel van het sturen van email.