Over ons

De 4H-mediacommissie is onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Hantum/ Hantumerútbuorren. Ons interessegebied bestrijkt de vier H-dorpen – Hantum, Hantumhúzen, Hantumerútbuorren en Hiaure – in de gemeente Noardeast-Fryslan.

In 2004 is de commissie voortvarend van start gegaan met als uitgangspunt het vastleggen van foto’s en verhalen voor het nageslacht en deze ook voor een ieder toegankelijk te maken via een digitaal archief. 

Ieder jaar wordt er tijdens de ledenvergadering van vereniging Dorpsbelang Hantum/Hantumerútbuorren uitleg gegeven wat de commissie het afgelopen jaar heeft gedaan.