Informatieavond 26 oktober 1978 over dorpsvernieuwing

K Goede belangstelling infoavond dorpsvernieuwing Hantum 26 10 1978

Familie Van der Galien op de Hantumerhoeke

Lotlingen in 1925

Brand verwoest boerderij aan de Brantgumerwei te Hantum

Door een brand werd een boerderij verwoest aan de Brantgumerwei te Hantum.