Durk Sijtsma 25 jaar hoofdmeester op de lagere school De Fjouwerhoeke te Hantumhuizen (2)

img019

Familie Van der Galien op de Hantumerhoeke

Lotlingen in 1925

Brand verwoest boerderij aan de Brantgumerwei te Hantum

Door een brand werd een boerderij verwoest aan de Brantgumerwei te Hantum.