Privacy statement

4h-archief.nl hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG mei 2018). 4h-archief.nl vraagt alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten.

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een 4h-archief-artikel, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, vraagt 4h-archief.nl bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email van jezelf te verstrekken. 4h-archief.nl bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. In geval van enkel getoonde interesse en geen geplaatste bestelling(en) worden deze gegevens na twee jaar weer verwijderd. Potentiële klanten geven hierbij via het contactformulier toestemming.

Indien je vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst, is het mogelijk dat 4h-archief.nl je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) gebruikt om contact met je op te nemen. De persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) worden door 4h-archief.nl opgeslagen in een bestand en zijn slechts toegankelijk voor 4h-archief.nl alleen. Potentiële klanten geven in geval van contact via mail hierbij via het contactformulier toestemming.

4h-archief.nl gebruikt je gegevens uitsluitend voor het doel dat je ermee beoogt (contact en/of bestelling plaatsen). De persoonlijke gegevens worden door 4h-archief.nl in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op jouw uitdrukkelijk verzoek.

De website van 4h-archief.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. 4h-archief.nl houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen vanwaar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, alsook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

4h-archief.nl kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, die niet door 4h-archief.nl worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. 4h-archief.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

4h-archief.nl behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens binnen de website van 4h-archief.nl, dan kun je contact opnemen via het contactformulier.

Hier vindt u ons Cookiebeleid.