Hiaure – Kerkelijk leven
De Nederlands Hervormde Kerk in Hiaure is in 1869 gebouwd. Hiaure – Kerkelijk leven Jaar: ...
Verder Lezen
In de gevel is een stichtingssteen aangebracht met de namen van de kerkvoogden P.J. Idsardi, ...
Verder Lezen
Het eenklaviers orgel, oorspronkelijk gebouwd in 1887 door P. Flaes te Amsterdam, bevindt zich sedert ...
Verder Lezen
Ned. Hervormde kerk met pastorie te Hiaure in 1938. De rechterkant van deze woning, direct ...
Verder Lezen
De brik van D.P. Bosch, met kleinkind op de arm. Op de achtergrond de kerk ...
Verder Lezen