Hiaure – Boerenleven
De boerderij van de familie Dijkstra te Hiaure voordat ...
Verder Lezen
De boerderij van de familie De Hoop in de ...
Verder Lezen
De 'pleats' van de familie Banga te Hiaure. De ...
Verder Lezen
Rienk van der Meer staat bij de koeien van ...
Verder Lezen
Boer Jan 'Saskes'  Kingma op de fiets achter de ...
Verder Lezen
Uitbetaling melkgeld door de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Dokkum en Omstreken" ...
Verder Lezen
Loading...