Categorie: Hantum

Afbeelding: fha-1-08-002241

Openbare lagere school te Hantum 1922.
Op de foto vanaf links, achterste en vierde rij: Theun Banga, Kees Brouwer, Pieter Bosch, Klaas Ypma, Jan Koopmans, Willem van der Meer.
Derde rij: Baukje Hibma, Renske Brouwer, Gelske Hiddinga, Trijntje Grijpstra, Nienke Streekstra, Hinke de Boer, Dieuwke Brouwer, Aukje Lodewegen, Juffrouw Halma.
Tweede rij: Meester Tamsma, Oege Ferwerda, Willem van der Berg, Willem van Duinen, Siebe Bosch, Ale Grijpstra, Johannes Brouwer, Piet Grijpstra, Tjitske Grijpstra, Jitze de Boer.
Voorste rij: Froukje van der Berg, Hendrik, Jan en Tiede van der Molen, Froukje Ferwerda, Attje van der Molen.