Wie zijn wij en wat doen wij?

4h-mediacie_logoWij zijn de 4H-mediacommissie, onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Hantum/ Hantumeruitburen. Ons interessegebied bestrijkt vier kleine dorpen – Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure – in Noordoost-Friesland.

In 2004 is de commissie voortvarend van start gegaan met als uitgangspunt het vastleggen van foto’s en verhalen voor het nageslacht.

In de loop der jaren kwam er zoveel materiaal beschikbaar dat het idee rees een boek samen te stellen.

Dat resulteerde in 2008 in de publicatie van “Oerliz is it heale wurk … stinnen de oare helte” – Nadenken is het halve werk … het hoofd breken de andere. Een vaste uitspraak van een oude smid in Hantum.
De populariteit van dit boek wordt bevestigd door een verkochte oplage van meer dan 700 exemplaren.
Na een aantal jaren werd het beeldmateriaal uit dit boek gepubliceerd op deze website.

Maar er kwam meer … en meer. Na rijp beraad werd besloten een tweede boek te produceren. “Neat is foar ivich” – Niets heeft het eeuwige leven – verscheen in 2014. Bijna tweemaal zo omvangrijk als het eerste boek, ruim 400 pagina’s met meer dan 600 afbeeldingen.

Het eerste boek is uitverkocht, het tweede boek kan hier worden besteld.

4h-mediacommissie - 2010
De 4H-mediacommissie in 2010 Vlnr: Mient Hof, Jetty Hof, Jelle de Wilde, Durkje Jellema, Kees Dijkstra en Alie van der Heide.

Mediacommissie, de naam moest natuurlijk de invulling waarmaken. Naast de boekactiviteiten is er daarom ook gewerkt aan de uitgave van dorpsfilms op dvd. Twee oude en een nieuwe!

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft de filmer Johan Adolfs door de hele provincie Friesland films opgenomen met als onderwerp het dagelijks leven. Stomme films, dat wel.

Ook in de 4H-dorpen werd gefilmd. De films uit 1951 en 1965 zijn door oudere dorpsbewoners van commentaar voorzien. Een lust voor oog en oor.
In 2009 werd onder auspiciën van de commissie een nieuwe dorpsfilm gemaakt door “Heit en Mem video” in Leeuwarden.

Alledrie de films zijn op dvd uitgebracht en hier verkrijgbaar.

Onderwijl gaat de commissie verder met het verzamelen en publiceren van beeld, verhaal en geluid.
De regelmatige bezoekr van deze site kan dat bevestigen.

Heeft u een bijdrage? Laat het ons weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.